Monday, 21 February 2011

Bahagian 2(a): Meminang
"Meminang ialah seoarang lelaki yang meminta seoarang perempuan untuk dijadikan sebagai teman hidup atau isterinya. meminang termasuk dalam usaha pendahuluan atau langkah pertama dalam rangka perkahwinan. Allah telah menggariskan agar pasangan yang mahu berkahwin, saling mengenali dahulu sehingga perlaksanaan pernikahannya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas."


Perempuan Yang Boleh Dipinang

Perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan itu telah memenuhi dua syarat, iaitu:

  1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan hukum yang  melarang dilangsungkan perkahwinan.
  2. Belum lagi dipinang oleh orang lain secara sah.
Jika terdapat halangan-halangan hukum seperti sesuatu hal yang haram dikahwini atau pihak perempuan telahpun dipinang orang lain, maka mereka tidak boleh dipinang.


Meminang Bekas Isteri Orang Lain Yang Masih Didalam Iddah

     Haram meminang bekas isteri orang yang masih iddah sama ada kerana kematian atau cerai hidup. Jika perempuan yang iddah kerana talak raj'i maka dia haram dipinang sebab masih ada ikatan dengan bekas suaminya dan suaminya masih berhak merujuknya.

     Jika perempuan iddah dari talak baik, maka haram dipinang secara terang-terangan kerana bekas suaminya masih berhak mengahwininya dengan akad nikah yang baru.

     Jika ada lelaki lain meminangnya ketika iddah itu bererti sudah melanggar hak bekas suaminya. Kalangan Ahli fikh berbeza pendapat mengenai boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran. Pendapat yang menyatakan boleh jika perempuan yang sedang iddah kerana kematian suaminya dipinang secara sindiran., kerana hubungan suami isteri terputus kerana kematiannya. sekalipun begitu, diharamkan meminang dia secara terang-terangan untuk menjaga agar maruah keperempuanannya tidak terganggu dan tercemar oleh jirannya secara menjaga perasaan anggota keluarga si mati.

Firman Allah yang bermaksud:
"Dan tidak salah kamu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran atau kamu rahsiakan dalam hatimu sendiri. Allah mengetahui bahawa kamu akan selalu mengenang mereka tetapi janganlah kamu mengikat janji dengan mereka secara rahsia, kecuali untuk mengatakan perkataan yang baik dan janganlah kamu menginginkan ikatan tali perkahwinan dengan mereka sebelum habis iddahnya. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui rahsia dalam hatimu kerana itu berhati-hatilah kamu kepada-Nya"

      Maksud perempuan-perempuan ialah perempuan yang sedang iddah kerana kematian suaminya sebab yang dibincangkan dalam ayat di atas ialah soal kematian. Maksud kata sindiran ialah seseorang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan yang tersirat. Termasuk juga sindiran ialah dengan memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang iddah. Ada juga yang menyebutkan jasa-jasa baiknya sebagai cara meminang dengan sindiran. Ini pernah dilakukan oleh Abu Jaafar Muhammad bin Ali bin Husain.

No comments:

Post a Comment